Gdzie można kupić sprawdzony sprzęt myśliwski?

Rosną szeregi myśliwych. Do kół łowieckich zapisuje się coraz więcej kobiet, duchownych a wiek posiadaczy broni myśliwskiej określa szeroka rozpiętość. Upodobaliśmy sobie łowiectwo. Łowiectwo – nie myślistwo, gdyż to określenie oznacza ochronę zwierząt, a zadaniem myśliwych jest zachowanie różnorodności gatunków i właściwej populacji dzikich zwierząt. Ich zbyt duża ilość wyrządza niestety spore szkody rolnikom i leśnikom, w związku z tym obowiązkowa jest wieczna kontrola ich liczebności.