Międzynarodowa współpraca między miastami nosi rozmaite nazwy, w Europie przyjęte jest, że tego rodzaju relacja nazywa się partnerstwem. Jest to oficjalna metoda współpracy, mająca na celu rozwój rozwój gospodarki oraz kultury obu miast partnerskich.

ulica miasta

Autor: SurFeRGiRL30
Źródło: http://www.flickr.com

Często ma ona wyłącznie wymiar symboliczny, szczególnie jeżeli miasta są od siebie oddalone o znaczną odległość. W założeniu jednak taka relacja opiera się na współpracy mieszkańców obu miast na wielu płaszczyznach. Tego rodzaju współpraca jest najlepiej widoczna w przypadku granicznych krajów sąsiadujących ze sobą. Oba miasta mogą wtedy planować wspólne imprezy czy wydarzenia kulturalne to spostrzec na przykładzie miast atrakcyjnych pod względem turystycznym. Ostatnio wykonane badania pokazały, że ludzie mieszkających w miastach partnerskich chętniej odwiedzają własnego partnera, jeśli ten jest atrakcyjny turystycznie. Między innymi mieszkańcy niemieckiego Putbus chętniej zatrzymują się na noclegi w Rewalu , który jest partnerem, niż mieszkańcy innych niemieckich miejscowości o podobnej liczbie mieszkańców. Wpływy związane z turystyką są jednym z głównych sposobów utrzymania się mieszkańców Rewala. http://www.eholiday.pl/noclegi-rewal-36370.html